Kotva

Výuka od 12.3.2020 do odvolání

Žáci nemají volno, vzdělávají se samostudiem, podle pokynů vyučujících a plní zadané úkoly....
Více informací

ZRUŠENÍ VÝUKY

Z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví se ruší od 11.března 2020 do odvolání výuka žáků. Sledujte webové stránky školy,...
Více informací
Zřizovatel

Aktuality
UZAVŘENÍ ŠKOL
11.3.2020

UZAVŘENÍ ŠKOL

 

Rozhodnutím vlády ČR jsou od středy 11. 3. 2020 pro žáky uzavřeny všechny základní, střední a vyšší odborné školy ČR. Je tedy zrušena výuka pro všechny žáky. Toto rozhodnutí platí do odvolání. Pro aktuální informace sledujte webové stránky školy.
Dodržujme všichni hygienická pravidla.

 

 

10. 3. 2020 Mgr. Pavel Caitaml, ředitel školy

 

 

 

Prodavač 2020
10.3.2020

Soutěž Prodavač 2020 je zrušena.

Mgr. Caitaml, ředitel školy

Informace pro školy ke koronaviru
3.3.2020

Praha, 1. 3. 2020 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sleduje aktuální situaci a je ve spojení s Ministerstvem zdravotnictví a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi, kterým je připraveno poskytnout veškerou součinnost. Apelujeme zejména na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Rovněž doporučujeme sledovat webové stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.

 

Tisková zpráva ze dne 1. března 2020     http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

Zdroj: webové stránky MŠMT ČR

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy komunikuje s Ministerstvem zdravotnictví, v jehož kompetenci je stanovit ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Obdobné kompetence náleží na krajské úrovni také příslušné krajské hygienické stanici.

Pro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat a řídit se pokyny a doporučeními uvedenými na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid?19 je možné obrátit se také na příslušné krajské hygienické stanice, viz odkazy níže.

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru: http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Web Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občany: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakty na Krajské hygienické stanice: http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Web Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničí:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

Stránka Ministerstva pro místní rozvoj týkající se případného rušení zájezdů do rizikových lokalit: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/od-zajezdu-do-oblasti,-kde-se-objevil-koronavirus

Zdroj: webové stránky krajského úřadu Ústeckého kraje ČR

 

Vzdělávání dospělých
15.3.2020

Zkoušky z profesní kvalifikace 65-004-H Příprava minutek jsou odloženy. Podrobnější informace v sekci Vzdělávání dospělých.

Dr. Erban, ZŘ   

Bakaláři v mobilních zařízeních
5.11.2015
více v sekci Ke stažení
Bakaláři

Postup pro získání přístupu zde.

Mapa webu

Zahraniční stáž - Polsko

Vloženo: 24.2.2020 | Autor: Prochazka | Zobrazeno: 47x
Kuchaři a číšníci druhého ročníku a cukráři třetího ročníku vyrazili v říjnu 2019 do světa na zkušenou.

Polsko podruhé

 

Kuchaři a číšníci druhého ročníku a cukráři třetího ročníku vyrazili v říjnu 2019 do světa na zkušenou.. Cílem jejich cesty byly polské Katovice (Katowice), hornické město Horního Slezska, které bylo zásluhou Jana Lucemburského od roku 1335 součástí Českého království. Pohnutou novodobou historii oblasti, která byla navzdory vůli takřka výhradně německého a židovského obyvatelstva přičleněna roku 1921 k Polsku, vzala voda řek Klodnice a Rawy a výrazná průmyslová aglomerace se rozrostla do krásy zejména díky sázce na turismus. A jak že se snáší černé uhlí a cukrařina? V rámci Erasmu+ se hotel Marysin Dwór stal dočasně bydlištěm 14 žáků naší školy.

 

Po cestě, která se v Polsku trochu vlekla, ubytování a hledáním obchodu s potravinami se bylo třeba smířit s tím, že teď se bude už jen pracovat. Cukráři za prací dojížděli do soukromé cukrárny a pekárny v Zabrze. Pracovalo se od sedmi do jedné. To číšníci to měli komplikovanější, pracovali totiž sice v hotelu, ale na směny!

Nakonec si všichni zvykli na rytmus práce – zábava, prošmejdili město, nákupní centrum i Slezský park, protočili odpoledne v zábavním parku i nakoupili dárky. Vrátili se nadšení a k naší velké radosti byla spokojenost i na polské straně, o čemž svědčí proklamovaný zájem s naší školou i v dalších letech spolupracovat.

Přidanou hodnotou akce je pár polských slovíček uvízlých v paměti. Vždyť nikdy nevíme, co a kdy se bude hodit!