Kotva

Nařízení ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že od 10. 9. 2020 jsou povinné roušky ve všech vnitřních prostorách budov....
Více informací

DISTANČNÍ VÝUKA

Od 5. 10. 2020 do 23. 10. 2020 probíhá na teoretickém vyučování distanční výuka....
Více informací

Nejnovější fotoalba

Nepřehlédněte

Distanční výuka
13.10.2020

Od 14. 10. do 23. 10. 2020 bude probíhat distanční výuka

 

DISTANČNÍ VÝUKA JE PRO ŽÁKY POVINNÁ.

Distanční výuka se týká teoretického i praktického vyučování.

Pravidla distanční výuky:

1) Výuka bude probíhat převážně prostřednictvím MS Teams. Pokud bude probíhat výuka předmětu on-line, dostane žák upozornění v MS Teams a v e-mailu, že se koná „schůzka“. K této výuce se v daném čase (dle platného rozvrhu) připojí.

2) Podklady pro výuku budou uloženy v souborech MS Teams, popř. zasílány na skupinové školní e-maily.

3) V případě, že žák nemá k dispozici výpočetní techniku či data, vyzvedne si podklady a úkoly přímo ve škole. O této situaci informuje třídního učitele.

4) Po dohodě s vyučujícím lze využít individuální konzultace ve škole.

 

Kontakty – třídní učitelé: viz kontakty VS Keplerova

Metodika distančního vzdělávání

 

 

  13. října 2020

 

  Mgr. Pavel Caitaml – ředitel školy

Opatření 14. 10. – 23. 10. 2020
13.10.2020

Odborný výcvik přechází od 14. 10. 2020 na distanční výuku (zatím do 23. 10. 2020 včetně).

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 jsou prodloužené podzimní prázdniny

13. 10. 2020 Dr. Erban, zástupce ředitele pro praktické vyučování

PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
04.09.2020