Kotva
Perly na Dunaji – Budapešť a Vídeň
Celý článek
Soutěž Prodavač 2019
Celý článek
Zřizovatel

Aktuality
SCHŮZKY RODIČŮ
26.3.2019

V pondělí 15. dubna 2019 se od 16:30 konají třídní schůzky.

Jste srdečně zváni.

Rozpis učeben: ZDE (Velikost: neznámá).

Mgr. Eva Valterová

Dobrá škola Ústeckého kraje 2017/2018
30.11.2018

V soutěži Dobrá škola 2017/2018 obsadila naše škola výborné 4. místo mezi všemi středními odbornými školami Ústeckého kraje. Hodnotí se výsledky v soutěžích, výsledky ve vzdělávání, spolupráce s VŠ, zaměstnavateli a sociálními partnery, zajištění vzdělávacích kurzů a exkurzí, projektová činnost a ekonomika školy. Soutěž vyhlašuje zřizovatel škol - Krajský úřad ÚK.                      Mgr. Pavel Caitaml, ředitel školy

Hodnocení v Bakalářích
18.10.2017

Sdělení pro zákonné zástupce: Žáci maturitních oborů mají veškeré hodnocení pouze v systému Bakaláři. Heslo získáte u třídního učitele. Mgr. Eva Valterová-ZŘTV

Bakaláři v mobilních zařízeních
5.11.2015
více v sekci Ke stažení
Bakaláři

Postup pro získání přístupu zde.

Mapa webu

Přijímací řízení

Vloženo: 9.9.2016 | Zobrazeno: 23514x

Výsledky 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Studijní obory s maturitou:

 

Cestovní ruch

ZDE (Velikost: 99.97 kB)

Sociální činnost

ZDE (Velikost: 88.05 kB)

Obory s výučním listem a praktická škola

ZDE (Velikost: 81.33 kB)

06. 09. 2019         Mgr. Pavel Caitaml - ředitel školy


4. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Ředitel školy vyhlásil následující kritéria pro 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Přehled volných míst pro 4. kolo PŘ   ZDE (Velikost: 66.05 kB)
Kritérie 4. kola PŘ pro obory s maturiní zkouškou   ZDE (Velikost: 109.5 kB)
Kritéria 4. kola PŘ pro obory středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem  ZDE (Velikost: 93.48 kB)


Termíny 4. kola:
podání přihlášky: do 30. 8. 2019
konání 4. kola PŘ: 6. 9. 2019 (rozhodnutí o přijetí/nepřijetí)

Ústí nad Labem 03. 07. 2019                                            Mgr. Pavel Caitaml - ředitel školy


Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Studijní obory s maturitou:

 

Cestovní ruch

ZDE (Velikost: 89.71 kB)

Sociální činnost

ZDE (Velikost: 89.87 kB)

Obory s výučním listem a praktická škola

ZDE (Velikost: 83.89 kB)

02. 07. 2019   
Mgr. Pavel Caitaml - ředitel školy

 


 

 

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Ředitel školy vyhlásil následující kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studijní obory

ZDE (Velikost: 335.37 kB) 

Kritéria přijímacího řízení pro nástavbové studium

ZDE (Velikost: 334.78 kB)

Kritéria přijímacího řízení pro učební obory a obor praktické školy

ZDE (Velikost: 228.31 kB)

Pokyny k přihlášce pro čtyřleté studijní obory

ZDE (Velikost: 14.98 kB)

Pokyny k přihlášce pro nástavbové studium

ZDE (Velikost: 14.27 kB)

Pokyny k přihlášce pro učební obory a obor praktické školy

ZDE (Velikost: 12.61 kB)

Přihláška pro studijní a učební obory

ZDE (Velikost: 66.15 kB)

Přihláška pro nástavbové studium

ZDE (Velikost: 58.37 kB)

 

Škola - přesný název: 
Střední škola obchodu, řemesel, služeb  a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

 

Adresa školy včetně PSČ: Keplerova 315/7 , Krásné Březno, 400 07  Ústí nad Labem

 

Telefonické (či jiné) spojení  pro případné informace, webové stránky školy:

475 669 150, reditel@obchodniskola.cz , www.obchodniskola.cz 

  

Přihláška pro absolventy ZŠ ke stažení  ZDE (Velikost: 27.46 kB) a ZDE (Velikost: 182.51 kB)
Přihláška pro nástavbové studium (denní forma vzdělávání) ke stažení v ZDE (Velikost: 27.68 kB) a ZDE (Velikost: 145.46 kB)

 

Obory vzdělání pro školní rok 2018/2019

Kód oboru

Název oboru

Výuka ve vzdělávacím středisku - VS

Délka studia

Učební plán

 Obory ukončené maturitní zkouškou

65-42-M/02

CESTOVNÍ RUCH
ŠVP: Cestovní ruch

VS Keplerova

4

ZDE (Velikost: 283.94 kB)

75-41-M/01

SOCIÁLNÍ ČINNOST
ŠVP: Sociální činnost

VS Keplerova

4

ZDE (Velikost: 193.63 kB)

64-41-L/51

PODNIKÁNÍ – denní forma
ŠVP: Podnikání
Nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů

VS Keplerova

2

  ZDE (Velikost: 230.4 kB)

Obory "H" ukončené výčním listem

66-52-H/01

ARANŽÉR
ŠVP: Aranžér

VS Keplerova

3

ZDE (Velikost: 233.78 kB)

29-54-H/01

CUKRÁŘ
ŠVP: Cukrář

VS Trmice

3

ZDE (Velikost: 231.53 kB)

65-51-H/01

KUCHAŘ – ČÍŠNÍK
ŠVP: Číšník - servírka                      

VS Keplerova

3

ZDE (Velikost: 233.53 kB)

65-51-H/01

KUCHAŘ – ČÍŠNÍK
ŠVP: Kuchař                          

VS Keplerova

3

ZDE (Velikost: 234.79 kB)

66-53-H/01

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ
ŠVP: Operátor skladování

VS Trmice

3

ZDE (Velikost: 191.25 kB)

29-53-H/01

PEKAŘ
ŠVP: Pekař

VS Trmice

3

ZDE (Velikost: 229.44 kB)

66-51-H/01

PRODAVAČ
ŠVP: Prodavač

VS Keplerova

3

ZDE (Velikost: 231.69 kB)

29-56-H/01

ŘEZNÍK - UZENÁŘ
ŠVP: Řezník - uzenář

VS Trmice

3

ZDE (Velikost: 192.96 kB)

 Obory "E" ukončené výučním listem

65-51-E/01

STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY
ŠVP: Kuchařské práce

VS Trmice

3

ZDE (Velikost: 275.19 kB)

66-51-E/01

PRODAVAČSKÉ PRÁCE
ŠVP: Prodavačské práce

VS Trmice

3

ZDE (Velikost: 273.48 kB)

75-41-E/01

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
ŠVP: Pečovatelské služby

VS Trmice

3

ZDE (Velikost: 273.6 kB)

 Obory praktické školy ukončené závěrečnou zkouškou

78-62-C/02

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

VS Trmice

2

ZDE (Velikost: 275.26 kB)
Informace o možnosti ubytování žáků  ZDE (Velikost: 251.6 kB)
Přihláška do Domova mládeže  ZDE (Velikost: 1.17 MB)

 

 

 

Obory vzdělání ve školním roce 2018/2019 - zdravotní způsobilost

 

Obor vzdělání na přihlášku Název školního vzdělávacího programu na přihlášku  Zdravotní způsobilost
65-42-M/02 Cestovní ruch

 Cestovní ruch

 28
65-51-H/01 Kuchař-číšník  Kuchař  1, 4, 9a, 19, 26
65-51-H/01 Kuchař-číšník  Číšník-servírka  1, 4, 9a, 19, 26
29-54-H/01 Cukrář  Cukrář  4, 9a, 19, 26
66-51-H/01 Prodavač  Prodavač  1, 4, 26
66-52-H/01 Aranžér  Aranžér  4, 22
64- 41-L/51 Podnikání - denní (nástavbové studium)  Podnikání  28

  

Vysvětlivky: 

 

1 - Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu           znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 věta druhá školského zákona *
4 - Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona *
 9a
- Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování
19 - Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona *
22 - Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona *
26 - Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona *
28 - Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků, přesto požadujeme na přihlášce vyjádření lékaře

 

* Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa.

 

 

Předpokládané počty přijímaných žáků do jednotlivých oborů vzdělání

 ZDE (Velikost: 127.25 kB)

Pokyny pro podání přihlášky pro obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou (kromě nástavbového studia)...2. kolo a další kola

 ZDE (Velikost: 199.34 kB)

Pokyny pro podání přihlášky na nástavbové studium (pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem)...2. kolo a další kola

 ZDE (Velikost: 201.18 kB)

Pokyny pro podání přihlášky pro obory poskytující střední vzdělání a střední vzdělání s výučním listem

 ZDE (Velikost: 210.53 kB)

Kritéria pro 2. kolo a další kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019
pro obory vzdělání s maturitní zkouškou (mimo nástavbového studia)

 ZDE (Velikost: 548.71 kB)

Kritéria pro 2. kolo a další kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 
pro nástavbové studium – denní forma

 ZDE (Velikost: 411.9 kB)

Kritéria pro 2. kolo a další kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 
pro obory poskytující střední vzdělání a střední vzdělání s výučním listem

ZDE (Velikost: 233.6 kB)