Kotva

Školní kolo soutěže Navrhni projekt 2022

Jako každý rok, tak i letos se žáci třetího ročníku oboru sociální činnost zapojili do soutěže Navrhni projekt, vyhlaš...
Více informací

ERASMUS 2021

Slovensko - Stará Lubovňa...
Více informací

Nabídka oborů

...
Více informací

Informace o škole

Všechny potřebné kontakty naleznete na tomto obrázku. ...
Více informací
Zřizovatel

Aktuality
Nová pravidla testování
6.1.2022

Od 3.1.2020 platí nová pravidla testování žáků ve škole:

Informace pro žáky a rodiče jsou zde.

Zkoušky z profesní kvalifikace
20.1.2022

Zkoušky z profesní kvalifikace 65-002-H Příprava pokrmů studené kuchyně se konají 15. 2. 2022 od 12:00 hod. v Gastro studiu Trmice.

Dr. Erban, ZŘPV

Třídy v karanténě
18.11.2021

od 15.11. 2021 do 19. 11. 2021 jsou v karanténě třídy:

4CR - očkování žáci ve škole, neočkovaní distanční vzdělávání

1SČ - online výuka v MS Teams

3SČ - online výuka v MS Teams

 

22. 11. 2021 a 29. 11. 2021 se testují všichni neočkovaní žáci.

Hygienická opatření od 1. 9. 2021
24.8.2021

HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMICKÁ PRAVIDLA ŠKOLY OD 1. 9. 2021

 • Vstup do školy je umožněn pouze se zakrytím dýchacích cest respirátorem třídy FFP 2 nebo KN95.
 • Po vstupu do budovy každý provede dezinfekci rukou prostředkem umístěným v přízemí hlavní budovy.
 • Ve společných prostorách budovy školy je povinnost mít zakryté dýchací cesty příslušným respirátorem. V učebně respirátor není nutný.
 • Testování žáků bude probíhat 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021 první vyučovací hodinu ve třídě dle rozpisu. Testovat se nemusí ten, který předloží Národní certifikát o ukončeném očkování, potvrzení o prodělání nemoci Covid (ochranná lhůta 180 dnů od prvního PCR testu) nebo potvrzení o absolvování antigenního nebo PCR testu provedeném v odběrovém místě.
 • Žák, který se odmítne testovat, je povinen mít zakryté dýchací cesty patřičným respirátorem po celou dobu pobytu ve škole (včetně učebny), nesmí cvičit a svačí odděleně od ostatních žáků.
 • V případě pozitivního výsledku testu:
  • Nezletilý žák vyčká v izolační místnosti – po kontaktování zákonného zástupce odchází z budovy a je povinen informovat svého lékaře.
  • Zletilý žák odchází z budovy a je povinen kontaktovat svého lékaře.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Onemocnění žáků se hlásí třídnímu učiteli.

 

Mgr. Pavel Caitaml – ředitel školy

 

Bakaláři v mobilních zařízeních
5.11.2015
více v sekci Ke stažení
Bakaláři

Postup pro získání přístupu zde.

Mapa webu

Mgr. Daniela Štěpanovská

Školní metodik prevence

Telefon+420 475 316 977
E-mailstepanovska@obchodniskola.cz

Vážení rodiče,

naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí. Velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitele školy). Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.

Děkujeme za Vaši podporu.

S přátelským pozdravem
Daniela Štěpanovská
školní metodik prevence

 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Možné signály šikanování

 • za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi;
 • dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.;
 • dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem;
 • nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno pozorovat i strach;
 • ztráta chuti k jídlu;
 • dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem;
 • dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu);
 • usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!";
 • dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně;
 • dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad; 
 • zmínky o možné sebevraždě;
 • odmítá svěřit se s tím, co ho trápí;
 • dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze;
 • dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí;
 • dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům;
 • dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma;
 • své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace 
  s teploměrem apod.);
 • dítě se vyhýbá docházce do školy;
 • dítě se zdržuje doma více, než mělo ve zvyku

  

Co by děti od Vás měly vědět
 
Nepředávejte své osobní údaje a osobní záležitosti, např. fotografie, aniž byste pečlivě zvážili následky. Přátelství přes internet může skončit, a když se tak stane, osobní údaje mohou být odeslány nesprávným lidem.
Každý má právo na to, aby s ním bylo na internetu jednáno s úctou.
Chat, e-mail nebo počítač můžete vypnout, kdykoli chcete.
Pokud máš problém, pomůžeme ti ho řešit.
Stejně tak se mohou na internetu pohybovat lidé, kteří cíleně oslovují děti s nabídkou sexuálních služeb. Pro dítě ve školním věku je nabídka v řádu několika tisíc velmi lákavá a na nabídky přistoupí. Bohužel velmi často dochází i k případům, kdy dítě provozuje tuto činnost dobrovolně a „zná svou cenu“. Odměnou za prostituci může být dítěti slíben mobilní telefon, peníze nebo další výhody, např. lístky na koncert, posléze může dojít k vydírání.
Své osobní údaje nemusíte poskytovat, pokud nevíte, kdo je požaduje a k jakému účelu budou použity.
Použití osobních údajů podléhá:
zákonu o ochraně osobních údajů
předpisům souvisejícím se soukromím a elektronickou komunikací
Úřadu pro ochranu osobních údajů
 
Kde hledat pomoc
 
Pamatujte, nikdy v tom nejste sami. Pokud se vašemu dítěti stalo nějaké příkoří nebo máte nějaký problém, neváhejte s jeho řešením.
Kam se obrátit: Setkali jste se na internetu se závadným obsahem nebo potřebujete radu odborníka a hledáte radu - a chcete přitom zůstat anonymní?  
Rodičovská linka  840 111 234
Rodičovská linka je v provozu každý všední den odpoledne (pondělí, středa a pátek: 13-16 hod., úterý a čtvrtek: 16-19 hod.).
Rodičovská linka poskytuje telefonickou krizovou intervenci a poradenství především rodičům, prarodičům a ostatním členům rodiny z celé České republiky. Nabízí jim pomoc v krizové situaci, která se týká jejich dětí. V případě problémů v rodinných vztazích zajišťuje služby v podobě výchovného, rodinného a sociálněprávního poradenství. Zároveň nabízí výchovné poradenství pro pedagogy mateřských, základních a středních škol. Své služby poskytuje výhradně po telefonu a ctí zásadu anonymity klienta - pokud klienti sami nechtějí, nemusí sdělovat své osobní údaje. Zavolám a poradí mi - Linka bezpečí 116111
Celostátní linka pro děti a mládež v krizových životních situacích. Linka bezpečí pomáhá řešit problémy dětem na útěku, dětem týraným či zneužívaným i těm, které pociťují znepokojení a ohrožení během prohlížení webových stránek, při chatování a hraní her, nebo když jsou děti obtěžovány prostřednictvím mobilu či jiných komunikačních médií. Služba funguje zdarma 24 hodin denně, včetně nedělí a svátků, a to z pevného i mobilního telefonu na telefonním čísle 116 111.
Kromě telefonního kontaktu lze využít také chatovou službu nebo e-mailovou poradnu:
 
Závadný obsah na internetu - Internet Hotline
Každý, kdo se při používání internetu setká s nebezpečným či podezřelým obsahem, může prostřednictvím webových stránek www.internethotline.cz nebo e-mailové adresyoznamte@internethotline.cz kontaktovat odborníky Internet Hotline. Vyškolení specialisté tato oznámení vyhodnotí a potenciálně nelegální případy předají Policii ČR. Nevhodný obsah umístěný na serverech v zahraničí postupují i spolupracujícím horkým linkám, které působí po celém světě.
 
 
Pomoc pro rodiče
 
 Navštěvuje Vaše dítě diskotéky, chodí s kamarády a Vy nevíte, jak tráví volný čas?
Zamyslete se, zda nepozorujete následující změny:
- Ztráta původních zájmů
- Výrazná únava přes den, opakované ponocování
- Nápadná aktivita, někdy i bezúčelná
- Opakované téma drogy
- Snížená výkonnost, horší prospěch, absence
- Změna přátel
- Opakované nápadné stavy skleslosti či veselosti
- Hubnutí
- Nápadná spotřeba peněz, prodávání svých věcí, v domácnosti se ztrácejí peníze či cennosti
- Doma naleznete předměty pro braní drog (prášek, roztok, tablety, malé papírky s obrázky,
  stříkačku)
- Dítě má vpichy nebo boláky na rukou či nohou
 
Při pochybnostech se poraďte s odborníkem, jak na situaci reagovat, kde můžete hledat odbornou pomoc?:
 
Poraďte se s praktickým lékařem Vašeho dítěte, nebo se obraťte na níže uvedené organizace:
 
DRUG-OUT Klub
Kontaktní centrum pro drogově závislé
Velká Hradební 13/47
telefon: +420 475211483
e-mail: drogout@mbox.volny.cz
web: www.drugout.cz
 
 
Centrum krizové intervence o.s. SPIRÁLA
nestátní nezdravotnické nízkoprahové zařízení
telefon: +420 472743835
e-mail: spirala.cki@volny.cz
web: www.spirala-ul.cz
 
Poradna pro mezilidské vztahy-centrum pro terapii psychologické a sociální
poradenství – o.s.
 
telefon: +420 475216504
e-mail: poradna.ul@centrum.cz
web: www.poradna-ul.cz
 
 
Pedagogicko – psychologická poradna
 
telefon: +420 475532803, +420 475533232
e-mail: usti@pppuk.cz
web: www.pppuk.cz
 
 
Pomoc po telefonu:
- Linka bezpečí, telefon 800 155 555
- Linka děti na útěku, telefon: 800 111 113
- Rodičovská linka, telefon: 283 852 222
- Linka pomoci (+ CKI) telefon: 475 603 390
- Provoz: NONSTOP  
 
Informace na internetu: 
 
Web o ilegalite a legalnosti drog: www.drogy-info.cz
Drogový informační server: www.drogy.net
Prevence rizikového chování www.odrogach.cz
Prev-centrum www.prevcentrum.cz
Asociace A.N.O. www.asociace.org
Celkem: 1 kontaktů
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.