Kotva

Jsme v krásném novém kabátě

První část rekonstrukce školy je za námi a školní budova vypadá opravdu krásně....
Více informací

I v covidu si zpíváme.

Poslechněte si píseň, kterou vytvořili žáci společně s učiteli pod vedením Mgr. Olgy Sosové....
Více informací

Nabídka oborů

...
Více informací

Informace o škole

Všechny potřebné kontakty naleznete na tomto obrázku. ...
Více informací
Zřizovatel

Aktuality
Hygienická opatření od 1. 9. 2021
24.8.2021

HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMICKÁ PRAVIDLA ŠKOLY OD 1. 9. 2021

 • Vstup do školy je umožněn pouze se zakrytím dýchacích cest respirátorem třídy FFP 2 nebo KN95.
 • Po vstupu do budovy každý provede dezinfekci rukou prostředkem umístěným v přízemí hlavní budovy.
 • Ve společných prostorách budovy školy je povinnost mít zakryté dýchací cesty příslušným respirátorem. V učebně respirátor není nutný.
 • Testování žáků bude probíhat 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021 první vyučovací hodinu ve třídě dle rozpisu. Testovat se nemusí ten, který předloží Národní certifikát o ukončeném očkování, potvrzení o prodělání nemoci Covid (ochranná lhůta 180 dnů od prvního PCR testu) nebo potvrzení o absolvování antigenního nebo PCR testu provedeném v odběrovém místě.
 • Žák, který se odmítne testovat, je povinen mít zakryté dýchací cesty patřičným respirátorem po celou dobu pobytu ve škole (včetně učebny), nesmí cvičit a svačí odděleně od ostatních žáků.
 • V případě pozitivního výsledku testu:
  • Nezletilý žák vyčká v izolační místnosti – po kontaktování zákonného zástupce odchází z budovy a je povinen informovat svého lékaře.
  • Zletilý žák odchází z budovy a je povinen kontaktovat svého lékaře.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Onemocnění žáků se hlásí třídnímu učiteli.

 

Mgr. Pavel Caitaml – ředitel školy

 

Přijímací řízení
9.7.2021

Máme volná místa v učebních i studijních oborech.

Přihlášku můžete podat do 24. srpna 2021.

Informace na tel.: 773 786 251, 475 316 971

Zahájení školního roku 1.9.2021 v 8:00
2.7.2021

Označení třídy

Třídní učitel

Učebna

1CR

Mgr. Michal Kulhánek

3

1SČ

Mgr. Jindřiška Mikešová

4

1PO

Mgr. Eliška Cynybulková

5

1APR

Mgr. Eva Cupalová

Jazyková učebna

1KČ

Mgr. Pavlína Urychová

7

2CR

Ing. Martin Beneš

6

2SČ

Mgr. Radka Sirotková

14

2PO

Mgr. Adéla Mašková

9

2APR

Mgr. Daniela Štěpanovská

16

2KČ

Bc. Monika Fischer

8

3CR

Mgr. Pavel Patyk

20

3SČ

Mgr. Lenka Rösslerová

19

3APR

Ing. Jarmila Prokůpková

21

3KČ

Mgr. Hana Mlnaříková

17

4CR

Ing. Šárka Příhodová

18

4SČ

Mgr. Olga Sosová

12

Maturitní zkoušky
1.7.2021

Mimořádný termín pro didaktické testy MZ se koná od 7.7. do 9. 7. 2021 na spádové škole. Pozvánky byly rozeslány e-mailem.

K opravnému termínu Podzim 2021 se přihlašujte ve škole od 19. 7. do 23. 7. 2021.

Informace naleznete v sekci Maturitní zkoušky.

Mgr. Eva Valterová

Opravné ZZ - září 2021
28.6.2021

Opravné ústní závěrečné zkoušky se konají 17. 9. 2021 od 8:00 hod. (učebna bude upřesněna).

28. 6. 2021 Mgr. Pavel Caitaml, ředitel školy

Bakaláři v mobilních zařízeních
5.11.2015
více v sekci Ke stažení
Bakaláři

Postup pro získání přístupu zde.

Mapa webu

Mgr. Daniela Štěpanovská

Školní metodik prevence

Telefon+420 475 316 977
E-mailstepanovska@obchodniskola.cz

Vážení rodiče,

naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí. Velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitele školy). Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.

Děkujeme za Vaši podporu.

S přátelským pozdravem
Daniela Štěpanovská
školní metodik prevence

 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Možné signály šikanování

 • za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi;
 • dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.;
 • dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem;
 • nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno pozorovat i strach;
 • ztráta chuti k jídlu;
 • dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem;
 • dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu);
 • usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!";
 • dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně;
 • dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad; 
 • zmínky o možné sebevraždě;
 • odmítá svěřit se s tím, co ho trápí;
 • dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze;
 • dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí;
 • dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům;
 • dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma;
 • své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace 
  s teploměrem apod.);
 • dítě se vyhýbá docházce do školy;
 • dítě se zdržuje doma více, než mělo ve zvyku

  

Co by děti od Vás měly vědět
 
Nepředávejte své osobní údaje a osobní záležitosti, např. fotografie, aniž byste pečlivě zvážili následky. Přátelství přes internet může skončit, a když se tak stane, osobní údaje mohou být odeslány nesprávným lidem.
Každý má právo na to, aby s ním bylo na internetu jednáno s úctou.
Chat, e-mail nebo počítač můžete vypnout, kdykoli chcete.
Pokud máš problém, pomůžeme ti ho řešit.
Stejně tak se mohou na internetu pohybovat lidé, kteří cíleně oslovují děti s nabídkou sexuálních služeb. Pro dítě ve školním věku je nabídka v řádu několika tisíc velmi lákavá a na nabídky přistoupí. Bohužel velmi často dochází i k případům, kdy dítě provozuje tuto činnost dobrovolně a „zná svou cenu“. Odměnou za prostituci může být dítěti slíben mobilní telefon, peníze nebo další výhody, např. lístky na koncert, posléze může dojít k vydírání.
Své osobní údaje nemusíte poskytovat, pokud nevíte, kdo je požaduje a k jakému účelu budou použity.
Použití osobních údajů podléhá:
zákonu o ochraně osobních údajů
předpisům souvisejícím se soukromím a elektronickou komunikací
Úřadu pro ochranu osobních údajů
 
Kde hledat pomoc
 
Pamatujte, nikdy v tom nejste sami. Pokud se vašemu dítěti stalo nějaké příkoří nebo máte nějaký problém, neváhejte s jeho řešením.
Kam se obrátit: Setkali jste se na internetu se závadným obsahem nebo potřebujete radu odborníka a hledáte radu - a chcete přitom zůstat anonymní?  
Rodičovská linka  840 111 234
Rodičovská linka je v provozu každý všední den odpoledne (pondělí, středa a pátek: 13-16 hod., úterý a čtvrtek: 16-19 hod.).
Rodičovská linka poskytuje telefonickou krizovou intervenci a poradenství především rodičům, prarodičům a ostatním členům rodiny z celé České republiky. Nabízí jim pomoc v krizové situaci, která se týká jejich dětí. V případě problémů v rodinných vztazích zajišťuje služby v podobě výchovného, rodinného a sociálněprávního poradenství. Zároveň nabízí výchovné poradenství pro pedagogy mateřských, základních a středních škol. Své služby poskytuje výhradně po telefonu a ctí zásadu anonymity klienta - pokud klienti sami nechtějí, nemusí sdělovat své osobní údaje. Zavolám a poradí mi - Linka bezpečí 116111
Celostátní linka pro děti a mládež v krizových životních situacích. Linka bezpečí pomáhá řešit problémy dětem na útěku, dětem týraným či zneužívaným i těm, které pociťují znepokojení a ohrožení během prohlížení webových stránek, při chatování a hraní her, nebo když jsou děti obtěžovány prostřednictvím mobilu či jiných komunikačních médií. Služba funguje zdarma 24 hodin denně, včetně nedělí a svátků, a to z pevného i mobilního telefonu na telefonním čísle 116 111.
Kromě telefonního kontaktu lze využít také chatovou službu nebo e-mailovou poradnu:
 
Závadný obsah na internetu - Internet Hotline
Každý, kdo se při používání internetu setká s nebezpečným či podezřelým obsahem, může prostřednictvím webových stránek www.internethotline.cz nebo e-mailové adresyoznamte@internethotline.cz kontaktovat odborníky Internet Hotline. Vyškolení specialisté tato oznámení vyhodnotí a potenciálně nelegální případy předají Policii ČR. Nevhodný obsah umístěný na serverech v zahraničí postupují i spolupracujícím horkým linkám, které působí po celém světě.
 
 
Pomoc pro rodiče
 
 Navštěvuje Vaše dítě diskotéky, chodí s kamarády a Vy nevíte, jak tráví volný čas?
Zamyslete se, zda nepozorujete následující změny:
- Ztráta původních zájmů
- Výrazná únava přes den, opakované ponocování
- Nápadná aktivita, někdy i bezúčelná
- Opakované téma drogy
- Snížená výkonnost, horší prospěch, absence
- Změna přátel
- Opakované nápadné stavy skleslosti či veselosti
- Hubnutí
- Nápadná spotřeba peněz, prodávání svých věcí, v domácnosti se ztrácejí peníze či cennosti
- Doma naleznete předměty pro braní drog (prášek, roztok, tablety, malé papírky s obrázky,
  stříkačku)
- Dítě má vpichy nebo boláky na rukou či nohou
 
Při pochybnostech se poraďte s odborníkem, jak na situaci reagovat, kde můžete hledat odbornou pomoc?:
 
Poraďte se s praktickým lékařem Vašeho dítěte, nebo se obraťte na níže uvedené organizace:
 
DRUG-OUT Klub
Kontaktní centrum pro drogově závislé
Velká Hradební 13/47
telefon: +420 475211483
e-mail: drogout@mbox.volny.cz
web: www.drugout.cz
 
 
Centrum krizové intervence o.s. SPIRÁLA
nestátní nezdravotnické nízkoprahové zařízení
telefon: +420 472743835
e-mail: spirala.cki@volny.cz
web: www.spirala-ul.cz
 
Poradna pro mezilidské vztahy-centrum pro terapii psychologické a sociální
poradenství – o.s.
 
telefon: +420 475216504
e-mail: poradna.ul@centrum.cz
web: www.poradna-ul.cz
 
 
Pedagogicko – psychologická poradna
 
telefon: +420 475532803, +420 475533232
e-mail: usti@pppuk.cz
web: www.pppuk.cz
 
 
Pomoc po telefonu:
- Linka bezpečí, telefon 800 155 555
- Linka děti na útěku, telefon: 800 111 113
- Rodičovská linka, telefon: 283 852 222
- Linka pomoci (+ CKI) telefon: 475 603 390
- Provoz: NONSTOP  
 
Informace na internetu: 
 
Web o ilegalite a legalnosti drog: www.drogy-info.cz
Drogový informační server: www.drogy.net
Prevence rizikového chování www.odrogach.cz
Prev-centrum www.prevcentrum.cz
Asociace A.N.O. www.asociace.org
Celkem: 1 kontaktů