Zřizovatel

 
 
Aktuality
Nabídka zaměstnání
20.9.2017

Nabízíme na plný úvazek s nástupem nejlépe od 1. 10. 2017 pracovní pozici učitel/učitelka odborného výcviku se zaměřením na obor Kuchař. Velmi dobré platové podmínky, příjemné prostředí, zajímavá práce. Bližší informace poskytne ZŘ Erban 773 786 252.  

Zlaté české ručičky – ocenění pro naši žákyni.
4.7.2017

Článek a fotky zde

Maturitní vysvědčení
16.6.2017

Dne 6 června 2017 byla předána maturitní vysvědčení úspěšným absolventům oborů Gastronomie, Ekonomika obchodu a Cestovní ruch. Celý článek zde.

ZZ - prosinec 2017 (opravný termín)
29.5.2017

Termíny zveřejněny v sekci Závěrečné zkoušky.

 

Naše žákyně zvítězila na mezinárodním mistrovství ČR v oboru Cukrář
24.1.2017

Podrobnosti včetně fotek: Akce školy – Soutěže

Bakaláři v mobilních zařízeních
5.11.2015
více v sekci Ke stažení
Naší škole byl udělen certifikát kvality ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER
16.10.2015

více v sekci O škole -Projekty

 
 
Bakaláři

 
 
A
A
A
Slovenští žáci opět u nás na praxi

Slovenští žáci opět u nás na praxi

Vloženo: 2.5.2017 | Autor: admin | Zobrazeno: 95x
V rámci slovenského projektu Erasmus+ -,,Turiec do Európy, Európa do Turca 2016“, č. p. 2016-1-SK01-KA102-022394 proběhla ve dnech od 19.03.2017 do 01.04.2017 na naší škole stáž slovenských žáků oboru cestovní ruch.

 
 
Naše pracovní stáž na Slovensku – program Erasmus + 2016

Naše pracovní stáž na Slovensku – program Erasmus + 2016

Vloženo: 19.1.2017 | Autor: Houda | Zobrazeno: 189x
Naše stáž ve slovenském Martině proběhla v termínu od 6.11 do 19.11.2016 v rámci programu Erasmus+.

 
 
Jak probíhal 8.12.2016 projektový den projektu „Měj se rád“?

Jak probíhal 8.12.2016 projektový den projektu „Měj se rád“?

Vloženo: 22.12.2016 | Autor: admin | Zobrazeno: 88x
7.12.2016 vyvrcholily ve VS Keplerova 7 přípravy projektového dne. V poledne začali žáci oboru aranžér připravovat učebnu. Další den již žáci školy přišli do úplně jiné třídy.

 
 
Oslavy svátků

Oslavy svátků

Vloženo: 17.12.2016 | Autor: admin | Zobrazeno: 121x
Dne 30.11.2016 ve třech třídách oboru cestovní ruch probíhaly oslavy vietnamských, ukrajinských a muslimských svátků.

 
 
Projektový den s Živou knihovnou

Projektový den s Živou knihovnou

Vloženo: 16.12.2016 | Autor: admin | Zobrazeno: 120x
50 žáků naší školy se zúčastnilo vzdělávacího projektu Amnesty International ČR zaměřeného na prevenci diskriminace, rasismu, xenofobie a extremismu.

 
 
Oslava vietnamského svátku - workshop v rámci projektu Poznáním k přátelství

Oslava vietnamského svátku - workshop v rámci projektu Poznáním k přátelství

Vloženo: 16.12.2016 | Autor: admin | Zobrazeno: 150x
Žáci třídy 2CRA se zapojili do projektu Poznáním k přátelství a 30.11.2016 zrealizovali workshop „Oslava vietnamského svátku“.

 
 
Naši učitelé na stáži ve slovenském Martině

Naši učitelé na stáži ve slovenském Martině

Vloženo: 22.11.2016 | Autor: admin | Zobrazeno: 528x
Ve dnech 17. až 21. října 2016 5 učitelů obou vzdělávacích středisek naší školy v rámci programu Erasmus+ navštívilo slovenské město Martin.

 
 
Slovenští kuchaři, číšníci a cukráři na odborné stáži

Slovenští kuchaři, číšníci a cukráři na odborné stáži

Vloženo: 22.11.2016 | Autor: admin | Zobrazeno: 164x
Součástí slovenského projektu -,,Turiec do Európy, Európa do Turca 2016“, č. p. 2016-SK01-KA102-022394 byla i stáž deseti slovenských žáků na naší škole.

 
 
Naše škola hostila slovenské učitele

Naše škola hostila slovenské učitele

Vloženo: 22.11.2016 | Autor: admin | Zobrazeno: 145x
V rámci programu Erasmus+, projektu -,,Turiec do Európy, Európa do Turca 2016“, č.p.: 2016-SK01-KA102-022394, jsme na naší škole přivítali učitele ze Slovenska.

 
 
Erasmus 2016

Erasmus 2016

Vloženo: 22.11.2016 | Autor: admin | Zobrazeno: 139x
Projekt mobilit žáků a pracovníků je dalším naplněním internacionalizační strategie školy (byla přílohou žádosti o získání certifikátu Erasmus + VET MOBILITY CHARTER, který škola získala).

 
 
Příprava na oslavy svátků národnostních menšin

Příprava na oslavy svátků národnostních menšin

Vloženo: 14.11.2016 | Autor: admin | Zobrazeno: 158x
V těchto dnech vrcholí mezi žáky oboru Cestovní ruch přípravy na oslavy svátků multikulturních menšin. Slavit se bude v duchu vietnamských, pravoslavných a islámských kulturních zvyklostí.

 
 
Semináře a přednášky v rámci projektu Poznáním k přátelství

Semináře a přednášky v rámci projektu Poznáním k přátelství

Vloženo: 14.11.2016 | Autor: admin | Zobrazeno: 156x
2. listopadu 2016 hostila naše škola lektory z občanského sdružení Asi-milovaní, kteří ve spolupráci s Mgr. Pavlem Patykem pro žáky připravili seminář o svobodě a lidských právech a praktickou přednášku o vlivu médií na vnímání národnostních menšin a cizinců.

 
 
Jak probíhá projekt „Měj se rád“?

Jak probíhá projekt „Měj se rád“?

Vloženo: 14.11.2016 | Autor: admin | Zobrazeno: 134x
Od května 2016 se na naší škole uskutečňuje projekt prevence pod názvem „Měj se rád“, zaměřený na poruchy stravovacích návyků.

 
 
Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2016

Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2016

Vloženo: 14.11.2016 | Autor: admin | Zobrazeno: 105x
Od září do listopadu probíhala na naší škole setkání s lektory v rámci projektu Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2016.

 
 
Realizace projektu poznáním k přátelství

Realizace projektu poznáním k přátelství

Vloženo: 16.9.2016 | Autor: admin | Zobrazeno: 145x
Již v dubnu loňského školního roku (2015/2016) jsme začali s přípravou projektu zaměřeného na přiblížení kulturních zvyklostí menšin žijících na území ČR našim žákům.

 
 
Do Berlína za němčinou a památkami

Do Berlína za němčinou a památkami

Vloženo: 21.1.2016 | Autor: admin | Zobrazeno: 220x
V pondělí 14. 12. 2015 se 10 žáků naší školy (7 z Keplerky a 3 z Trmic) vydali s panem učitelem P. Patykem do hlavního města Spolkové republiky Německo, Berlína, na týdenní jazykový kurz.

 
 
Projekt „Neberte drogy, nebo si drogy vezmou vás“ zakončen projektovým dnem

Projekt „Neberte drogy, nebo si drogy vezmou vás“ zakončen projektovým dnem

Vloženo: 20.12.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 326x
Interaktivní semináře v Kontaktním centru pro drogově závislé v Ústí nad Labem, prožitkové semináře ve speciálním protidrogovém vlaku umístěném na Nádraží Praha –Dejvice, semináře s lektory K-centra ve škole, výroba panelů na výstavu s tématy souvisejícími s drogami a jejich účinky na lidský organismus, zpracování příběhů slavných lidí, kteří zemřeli na požívání drog a léků…, to jsou aktivity projektu, který od května realizovala pro žáky naše škola a který byl zaměřen na prevenci užívání drog a jiných návykových látek.

 
 
Projektový den „Poznáním k přátelství“

Projektový den „Poznáním k přátelství“

Vloženo: 11.12.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 247x
Ve středu 2.12.2015 vyvrcholilo několikaměsíční úsilí naší školy při realizaci projektu multikultury do podoby závěrečného projektového dne s názvem „Poznáním k přátelství“. Celý den byl věnovaný prezentaci romské kultury. Na přípravě se podílelo několik učitelů a žáci z oborů kuchař, gastronomie a aranžér.

 
 
Projekt OPVK - Podpora výuky cizích jazyků

Projekt OPVK - Podpora výuky cizích jazyků

Vloženo: 24.11.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 279x
Škola zpracovala projektovou žádost na Výzvu MŠMT. Obsahem projektu jsou dvě klíčové aktivity, které jsou zaměřené na podporu výuky cizích jazyků – anglického a německého jazyka.

 
 
Projekt „Rozhodni se správně

Projekt „Rozhodni se správně"

Vloženo: 23.11.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 358x
Pro žáky základních škol a další zájemce o vzdělávání na naší škole jsme připravili projekt „Rozhodni se správně“. Pořádáme Dny otevřených dveří, projektové dny, exkurze do firem…

 
 
Exkurze do Domu národnostních menšin v Praze

Exkurze do Domu národnostních menšin v Praze

Vloženo: 21.10.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 444x
Ve středu 14. 10. 2015 se zúčastnili žáci tříd 1APR, 3APR, 2G a 3CR exkurze do Domu národnostních menšin v Praze. Tato akce proběhla v rámci projektu Poznáním k přátelství, jehož hlavním cílem je přiblížit žákům základních a středních škol život a kulturu národnostních menšin v ČR, zejména romskou národnostní menšinu.

 
 
Jak probíhá projekt „Neberte drogy, nebo si drogy vezmou vás“?

Jak probíhá projekt „Neberte drogy, nebo si drogy vezmou vás“?

Vloženo: 16.10.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 332x
Od května 2015 se na naší škole uskutečňuje projekt prevence „Neberte drogy, nebo si drogy vezmou vás“.

 
 
Naší škole byl udělen certifikát kvality ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER

Naší škole byl udělen certifikát kvality ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER

Vloženo: 16.10.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 418x
Dům zahraniční spolupráce v Praze („národní agentura“) udělil naší škole certifikát kvality ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER (Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě) na období 2016-2020.

 
 
Muzeum romské kultury v Brně

Muzeum romské kultury v Brně

Vloženo: 14.10.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 274x
V rámci probíhajícího projektu Poznáním k přátelství, jehož cílem je přiblížit žákům základních a středních škol kulturu menšin žijících v České republice, jsme 7. 10. 2015 odjeli na exkurzi do Muzea romské kultury v Brně.

 
 
Projekt „Minipodniky“ u konce…

Projekt „Minipodniky“ u konce…

Vloženo: 25.6.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 302x
Dne 17.06.2015 jsme se slavnostně rozloučili s projektem Studentské minipodniky v 5 krajích ČR. V restauraci REPLAY v Ústí nad Labem jsme vyhodnotili činnost jednotlivých minipodniků a zhlédli připravené prezentace a videa.

 
 
Odborná praxe v oboru cestovní ruch v Londýně

Odborná praxe v oboru cestovní ruch v Londýně

Vloženo: 18.5.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 387x
Stáž, odborná praxe v Londýně v rámci programu Erasmus+, byla zábavná a vzrušující. Měla pro nás být inspirativní, vzdělávací, měli jsme se zdokonalit v anglickém jazyce, ale také to měla být naše první pracovní zkušenost v oboru v zahraničí, byli jsme zvědaví, co nás čeká…

 
 
Kavárna Jan Měkota, Street Cafe

Kavárna Jan Měkota, Street Cafe

Vloženo: 18.5.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 323x
Jsme fiktivní firma (minipodnik) o 13 zaměstnancích včetně ředitele (vlastníka firmy). Rozhodli jsme se, že založíme kavárnu.

 
 
Založili jsme 2 minipodniky

Založili jsme 2 minipodniky

Vloženo: 4.3.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 426x
Také v únoru pokračovala činnost našich žáků a metodiků v projektu „Studentské minipodniky v 5 krajích ČR“.

 
 
Odpočítáváme dny do odjezdu do Londýna

Odpočítáváme dny do odjezdu do Londýna

Vloženo: 19.2.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 434x
Po úspěšném absolvování náročných jazykových testů z anglického jazyka se konečně vybraní žáci 2. a 3. ročníku oboru cestovní ruch mohou těšit na praxi v Londýně.

 
 
Studentské minipodniky v 5 krajích ČR

Studentské minipodniky v 5 krajích ČR

Vloženo: 28.1.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 575x
Pracujeme v projektu Studentské minipodniky v 5 krajích ČR. Hlavním cílem projektu Studentské minipodniky v 5 krajích ČR je připravit žáky středních škol na samostatné podnikání.

 
 
Projekt „Nekuřte“ v roce 2014

Projekt „Nekuřte“ v roce 2014

Vloženo: 24.1.2015 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 537x
Projekt „Nekuřte!“ probíhal ve třech fázích od května 2014 do prosince 2014.

 
 
Pro zkušenosti do zahraničí

Pro zkušenosti do zahraničí

Vloženo: 24.1.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 359x
Ve dnech 2.11. – 15.11.2014 se 13 žáků naší školy - oborů kuchař, číšník a gastronomie zúčastnilo odborné stáže v Německu v saském městě Chemnitz. Stáž se uskutečnila v rámci projektu „Pro zkušenosti do zahraničí“ v programu Erasmus+. Naše škola v projektu spolupracovala se vzdělávací institucí F+U Chemnitz.

 
 
Naši žáci na UJEPu

Naši žáci na UJEPu

Vloženo: 16.12.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 578x
Naše škola se zapojila do spolupráce s fakultou sociálně ekonomickou UJEPu v Ústí nad Labem v rámci projektu Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji.

 
 
Pro nové zkušenosti na Slovensku (program Leonardo da Vinci)

Pro nové zkušenosti na Slovensku (program Leonardo da Vinci)

Vloženo: 15.11.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 520x
Ve dnech 30. 03.2014 - 12.04. 2014 jsme se zúčastnili v rámci programu Leonardo da Vinci stáže v Martine. Bylo nás celkem 12 žáků - 2 z oboru gastronomie, 8 kuchařů a 2 servírky.

 
 
Projekt „podpora méňe frekventovaných jazyků sš“

Projekt „podpora méňe frekventovaných jazyků sš“

Vloženo: 15.11.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 436x
Dne 12. 2. 2014 vyvrcholil projekt Podpora méně frekventovaných jazyků SŠ soutěžemi, které proběhly současně na všech třech školách do projektu zapojených (SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Obchodní akademie Pařížská a Gymnázium Jateční).

 
 
Projekt „Starší pomáhají mladším s volbou povolání“

Projekt „Starší pomáhají mladším s volbou povolání“

Vloženo: 15.11.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 357x
Vážený pane řediteli (paní ředitelko) základní školy, dovolte mi pozvat vaše žáky 8. a 9. tříd na projektové dny (ukázkové hodiny a praktická cvičení) konané naší školou v rámci projektu „Starší pomáhají mladším s volbou povolání“.

 
 
Projekt: „Naše cesta ke kvalitě výuky“

Projekt: „Naše cesta ke kvalitě výuky“

Vloženo: 15.11.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 378x
Projekt v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost -1.5 EU peníze středním školám

 
 
Projekt Leonardo da Vinci - stáž v Einsiedelu u Chemnitz v SRN

Projekt Leonardo da Vinci - stáž v Einsiedelu u Chemnitz v SRN

Vloženo: 15.11.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 381x
Ve dnech 20.10.- 2.11.2013 jsme se zúčastnili v rámci programu Leonardo da Vinci stáže v Einsiedelu. Bylo nás 12, 8 budoucích kuchařů a 4 číšníci- servírky.

 
 
Poznáním k přátelství aneb projektový den na naší škole

Poznáním k přátelství aneb projektový den na naší škole

Vloženo: 15.11.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 368x
27. listopadu 2013 vyvrcholila několikatýdenní práce v rámci projektu multikulturní výchovy projektovým dnem, který dostal název "Poznáním k přátelství".

 
 
Projekt „Nebuď sám“

Projekt „Nebuď sám“

Vloženo: 15.11.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 398x
Od srpna 2013 probíhá na škole projekt „Nebuď sám“, částečně financovaný Ústeckým krajem v rámci programu „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2013“. Základem projektu je seznamovací kurz pro všechny žáky 1. ročníků.

 
 
Projektový den - pozvánka

Projektový den - pozvánka

Vloženo: 15.11.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 311x
27.11.2013 vás zveme na výstavu v rámci projektu

 
 
Projekt UNIV 3

Projekt UNIV 3

Vloženo: 15.11.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 327x
Projekt UNIV 3 - podpora procesů uznávání, do kterého se naše vzdělávací instituce zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

 
 
Exkurze do Domu národnostních menšin v Praze dne 25.9.2013

Exkurze do Domu národnostních menšin v Praze dne 25.9.2013

Vloženo: 15.11.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 332x
Ve středu 25. 9. 2013 se zúčastnili žáci tříd 2CR, 3CRE a 1PO exkurze do Domu národnostních menšin v Praze. Tato akce proběhla v rámci projektu Poznáním k přátelství- projekt multikulturní výchovy na ZŠ a SŠ. Pedagogický dozor měli Jan Poupal a Pavel Patyk

 
 
Projekt REGION

Projekt REGION

Vloženo: 15.11.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 383x
Projekt REGION - Program environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji (CZ.1.07/1.1.00/08.0036)

 
 
Zapojení naší školy do projektu „Podpora méně frekventovaných jazyků SŠ“

Zapojení naší školy do projektu „Podpora méně frekventovaných jazyků SŠ“

Vloženo: 15.11.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 349x
Naše škola se společně s Gymnáziem, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvkovou organizací zapojila do projektu Podpora méně frekventovaných jazyků SŠ, který je realizován Obchodní akademií a jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 
 
Program Leonardo da Vinci – 2012 -2013

Program Leonardo da Vinci – 2012 -2013

Vloženo: 15.11.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 344x
V listopadu 2012 se 12 žáků oboru kuchař zúčastnilo čtrnáctidenní zahraniční stáže na Slovensku v Martině.

 
 
Projekt - Dobrá škola Ústeckého kraje – soutěžíme!

Projekt - Dobrá škola Ústeckého kraje – soutěžíme!

Vloženo: 15.11.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 330x

 
 
Projekt multikulturní výchovy 2013 (schváleno MŠMT ČR)

Projekt multikulturní výchovy 2013 (schváleno MŠMT ČR)

Vloženo: 15.11.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 329x

 
 
Program Leonardo da Vinci – projekt mobilit – 2012/2013

Program Leonardo da Vinci – projekt mobilit – 2012/2013

Vloženo: 15.11.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 362x
„Kuchaři a cukráři na Slovensku“

 
 
EU 1.5 peníze středním školám

EU 1.5 peníze středním školám

Vloženo: 15.11.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 325x

 
 
Projekt UNIV 2 - KRAJE, UNIV 3

Projekt UNIV 2 - KRAJE, UNIV 3

Vloženo: 15.11.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 326x
Projekt UNIV 2 – KRAJE (Proměna škol v centra celoživotního učení) je individuální projekt národní Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy , jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 
 
Projekt v rámci ROP NUTS II Severozápad

Projekt v rámci ROP NUTS II Severozápad

Vloženo: 15.11.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 331x
Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení

 
 
Celkem: 54 článků